1. Quyền sở hữu: Thương hiệu "Ghien AI" là tài sản sở hữu của Công ty Ghien AI và được bảo vệ bởi các quy định pháp luật về thương hiệu. Mọi hành vi sử dụng trái phép, sao chép, phát hành lại hoặc thương mại hóa thương hiệu "Ghien AI" đều bị nghiêm cấm.


2. Mục đích sử dụng: Thương hiệu "Ghien AI" chỉ được sử dụng với mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của Công ty Ghien AI. Không được sử dụng thương hiệu "Ghien AI" cho mục đích bôi nhọ, phỉ báng hoặc gây rối trật tự công khai.


3. Phạm vi sử dụng: Thương hiệu "Ghien AI" chỉ được sử dụng trên các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động do Công ty Ghien AI tổ chức hoặc tài trợ. Không được sử dụng thương hiệu "Ghien AI" trong bất kỳ hoạt động nào mà không được phép bởi Công ty Ghien AI.


4. Thay đổi và chỉnh sửa: Không được thay đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào của thương hiệu "Ghien AI" mà không được sự đồng ý của Công ty Ghien AI.


5. Trách nhiệm: Công ty Ghien AI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những hậu quả phát sinh do việc sử dụng trái phép hoặc sai mục đích của thương hiệu "Ghien AI".


6. Giải quyết tranh chấp: Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng thương hiệu "Ghien AI" sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Việt Nam.


7. Hiệu lực: Điều khoản sử dụng cho thương hiệu "Ghien AI" có hiệu lực kể từ ngày được công bố trên trang web của Công ty Ghien AI.